Een Multidisciplinair Overleg wordt aangevraagd door middel van een online digitaal groeidocument. Daarvoor wordt het aanvraagformulier met toestemming van de ouders/verzorgers naar het loket gezonden (loket@swvunita.nl)

Er is schriftelijke informatie beschikbaar voor ouders en leerkracht over het MDO op school.
In het kindformulier “Dit vind ik ervan” doorloopt de leerkracht met de leerling enkele vragen en wordt diens mening gevraagd over de vraagstelling. Dit formulier wordt als bijlage bij het groeidocument gevoegd.

Over het online digitale groeidocument zijn enkele instructiefilmpjes gemaakt.
Klik hier voor deze filmpjes.

In de volgende documenten wordt informatie gegeven over de Aanvraag Multidisciplinair Overleg op school