Van de ruim 23.000 leerlingen die op reguliere basisscholen binnen Samenwerkingsverband Unita zitten kent het grootste deel een soepel verlopende, plezierige schooltijd.

Voor een klein deel van de leerlingen geldt dit niet. Hun onderwijsbehoefte vraagt om extra ondersteuning. Ook voor deze groep leerlingen geldt dat het grootste deel op de eigen school, door de eigen juf geholpen kan worden.

Maar soms vraagt de school aan Unita om mee te kijken via een MDO (Multi Disciplinair Overleg) om de situatie helder te krijgen en vooral om tot de juiste aanpak/ arrangement te komen.

De diverse arrangementen kunnen eenmalig zijn of meer permanent. Een arrangement kan variëren van nader onderzoek en/ of observatie via ambulante begeleiding van leerkracht en/ of leerling, lees- en sociale vaardigheid training, tot (tijdelijke) plaatsing op een school voor SBO of SO. Zie voor Toelaatbaarheids Verklaring TLV voor S(B)O onder MDO.

Een aantal arrangementen wordt hier nader beschreven.