Tijdens de laatste bestuursvergadering op 12 november jl. is de heer Theo Brok als bestuurslid teruggetreden. Theo is hartelijk bedankt voor zijn rol bij de opstart van Unita en zijn bijzondere kwaliteiten als penningmeester. Nooit zomaar iets aannemen, maar eerst zelf nadenken is een van zijn motto’s. Zijn bijdrage aan de opstart van Unita wordt als zeer waardevol gezien en we zullen zijn juridische expertise gaan missen.

Dirkjan Stevens is per direct benoemd tot nieuwe penningmeester. Bart van den Haak wordt als nieuw algemeen bestuurslid van Unita welkom geheten door de voorzitter.

Het TLV proces (ToeLatings Verklaring) is besproken en vastgesteld.

De items voor de nieuwe monitor zijn vastgesteld en de eerste versie wordt binnenkort gepresenteerd aan het bestuur.

De financiëleverslaggeving van het samenwerkingsverband is per kalenderjaar. Omdat de begroting voor het schooljaar 2014-2015 formeel is vastgesteld zal de ALV hierover dit voorjaar geïnformeerd worden en een begroting voor geheel 2015 voorgelegd krijgen.

Tijdens de laatste bestuursvergadering op 12 november jl. is de heer Theo Brok als bestuurslid teruggetreden. Theo is hartelijk bedankt voor zijn rol bij de opstart van Unita en zijn bijzondere kwaliteiten als penningmeester. Nooit zomaar iets aannemen, maar eerst zelf nadenken is een van zijn motto’s. Zijn bijdrage aan de opstart van Unita wordt als zeer waardevol gezien en we zullen zijn juridische expertise gaan missen.

Dirkjan Stevens wordt per direct benoemd tot nieuwe penningmeester. Bart van den Haak wordt als nieuw algemeen bestuurslid van Unita welkom geheten door de voorzitter. Bart zit in de directie van Verenigde Scholen J.A. Alberdingk Thijm. We wensen hem veel succes in zijn nieuwe bestuurdersrol.

Het TLV proces (Toelatings Verklaring) is besproken en vastgesteld. Nu volgt nog een werkgroep met SO/SBO directeuren om het proces in detail door te nemen en daarna gaan we publiceren op de website.

Met name de betere toegankelijkheid van de website voor ouders en het gemakkelijker terug kunnen vinden van documenten is een verbeterpunt. Verder wordt de gehele site gescreend en aangepast.

De items voor de nieuwe monitor zijn vastgesteld en de eerste versie wordt op 9 december gepresenteerd aan het bestuur. Daarna volgen ALV (Algemene Leden Vergadering) en OPR (Ondersteunings Plan Raad).

De financiële verslaggeving van het samenwerkingsverband is per kalenderjaar. Daarom is de begroting 2014-2015 omgezet naar een kader voor de verantwoording over 2014 en een begroting voor 2015. Omdat de begroting voor het schooljaar 2014-2015 formeel is vastgesteld zal de ALV hierover dit voorjaar geïnformeerd worden en een begroting voor geheel 2015 voorgelegd krijgen. De ALV blijft zo sterk op schooljaar werken, maar is uiteraard ook betrokken in de verantwoording per kalenderjaar.