Het bestuur van Unita heeft tijdens de laatste vergadering een aantal verplichte documenten goedgekeurd, zoals het managementstatuut, documenten met betrekking tot de IT beveiliging en het privacyreglement. Deze documenten worden, indien nodig, nog gedeeld met de OPR en/of de ALV. Daarna worden ze gepubliceerd op de website van Unita.

Het bestuur is verheugd dat de website volledig is aangepast en alle documenten zijn nagelopen en van een laatste definitieve versie voorzien.

Het TLV proces van Unita is de laatste maanden doorgenomen en aangescherpt met het bestuur, de loketgroep en de SBO en SO scholen. Het TLV proces is nu definitief vastgesteld.

Unita heeft een monitor die per maand de belangrijkste variabelen meet binnen het Samenwerkingsverband. Denk hierbij o.a. aan budget en uitputting, aantal en soort hulpvragen, toegekende arrangementen en verwijzingspercentages.

Het bestuur is de komende maand druk met het concept jaarverslag over 2014. Op 27 mei wordt dit jaarverslag besproken met de ALV van Unita.
Voor deze financiële en risk onderwerpen van Unita is een aparte jaarkalender gemaakt. In verband met jaarverslag 2014 wordt begin maart aan schoolbesturen verantwoording gevraagd over de toegekende Passend Onderwijs middelen in 2014.