unita heeft in juni 2015 de Inspectie op bezoek gehad voor een kwaliteitsonderzoek. Zowel het inspectiebezoek zelf, als het voorlopige inspectierapport zijn zeer positief over unita. De Inspectie was met name te spreken over het MDO proces in relatie tot het centrale Loket. De monitor van unita en de voorgenomen Auditcommissie zijn ook positief gewaardeerd.

uit-het-bestuur-2015-oktober
18 juni 2015 Kwaliteitsonderzoek Inspectie

Op verzoek van de Inspectie wordt een addendum bij het Ondersteuningsplan geschreven om de laatste beleidskeuzes vast te leggen. In het vierde kwartaal van 2015 werken we hieraan.

Het schooljaar is goed gestart. Bij unita zijn na de zomervakantie vijf thuiszitters gemeld. Deze zijn inmiddels geplaatst op verschillende scholen of worden in de jeugdzorg opgevangen.

verkiezingen-unitaWegens het vertrek van onze voorzitter Gert Tissink is een vacature ontstaan in het bestuur van unita. De verkiezing van een nieuw bestuurslid is in gang gezet. Het nieuwe bestuurslid zal in de ALV vergadering van 25 november aanstaande worden benoemd.

Tijdens de ALV van 25 november 2015 zal gesproken worden over de gedachten van schoolbesturen met betrekking tot de invulling van nieuw beleid. Ook de monitor over de afgelopen periode zal aan de ALV worden gepresenteerd.