OP (ondersteuningsplan) 2018-2022
De eerst planperiode van Passend Onderwijs, van start gegaan in 2014, loopt in 2018 alweer ten einde.
De uitgangspunten en visie-elementen voor de nieuwe planperiode zijn inmiddels opgesteld en we zijn druk bezig met de uitwerking van het nieuwe ondersteuningsplan dat richting geeft voor de planperiode 2018-2022.

We volgen hierin de landelijke regelgeving en ontwikkelingen binnen Passend Onderwijs (zoals het advies over good governance en een toezichtkader op maat) en de lokale ontwikkelingen (de samenwerking met gemeenten en aanbieders van jeugdzorg).

Het nieuwe plan is een co-productie van het Bestuur, ALV, OPR en OOGO.