Bijeenkomst-Intern-Begeleiders-MDO-14-januari-2015-3Een nieuwe bijeenkomst, want nog niet eerder kwamen alle IB-ers van Unita bijeen. Ook de locatie was nieuw, het gebouw van de GGD in Bussum.
Veel belangstellenden hadden zich vooraf aangemeld, maar dat aantal werd door de werkelijkheid overtroffen. De zaal was geheel gevuld, stoelen moesten worden bijgezet en de koffieautomaat draaide overuren.

De agenda maakte duidelijk dat er door veel mensen binnen Unita hard is gewerkt. Een aanzienlijke hoeveelheid agendapunten straalde ons vanaf het papier toe. De organisatie had hierop passende maatregelen genomen door Angeline Gorgels als onverdroten tijdsbewaker aan te wijzen. Een rol die haar goed af ging en ook de vaart in de vergadering hield.

Johan Vroegindeweij heette alle deelnemers van harte welkom en ging in vlot tempo door een aantal agendapunten heen. De eerste ervaringen die inmiddels zijn opgedaan met de MDO-aanvragen, nieuws vanuit het loket, de groeidocumenten, successen die inmiddels in de ondersteuning aan leerlingen en scholen zijn behaald, en ook de valkuilen waar al kennis mee is gemaakt. Vanuit de zaal werd er met enige regelmaat gereageerd op deze onderwerpen. In deze bijeenkomst was daar beperkt tijd voor, voor verdere vragen kan beter een gesprek in kleiner verband worden gezocht. Het gaf wel aan waar nog vragen liggen en waar we met elkaar nog zoeken naar de nieuwe wegen.

Ook Noëlle Pameijer en Mirella van Minderhout namen onderdelen van de nieuwe route van MDO met ons door en beantwoordden vragen.

Bijeenkomst-Intern-Begeleiders-MDO-14-januari-2015-1

Medewerkers van Parantion

Medewerkers vanuit Parantion waren aanwezig om de problemen die zich nog voordoen met de technische kant van een MDO-aanvraag en groeidocument met ons door te nemen. Helaas bleek de Wifi verbinding niet in orde en kon het niet digitaal worden ondersteund. Toch merken we dat ook hier een soort gebaand pad zich begint af te tekenen.

Tussen de bedrijven door was er, zoals altijd, tijd om te netwerken. Een waardevol element van deze bijeenkomsten. Elkaar kennen maakt samenwerking beter mogelijk.

Hoewel alle IB-ers in kleinere netwerken bijeen komen, is het toch zinvol dat zo nu en dan in groot verband te doen. Zodat bepaalde centrale informatie gedeeld kan worden en we elkaar blijven treffen.

Joke Aukema (De Hoeksteen)