Voor kinderen en jongeren met een beperking is “gewoon naar school gaan” niet altijd vanzelfsprekend. MEE heeft voor ouders van kinderen en jongeren met een beperking een brochure uitgegeven over Passend Onderwijs voor hen.