De regio ’t Gooi & Vechtstreek  kent al vele jaren een centrale onderwijsvoorziening voor nieuwkomers, oftewel voor kinderen die net in Nederland zijn komen wonen. Deze leerlingen hebben nog geen of onvoldoende taalvaardigheid in het Nederlands om aansluiting te kunnen vinden bij leeftijdsgenoten in het reguliere onderwijs. Voor een succesvol onderwijscontinuüm profiteren de kinderen het meest van een gezamenlijke start met eerste opvangonderwijs.

Deze vorm van onderwijs wordt in onze regio aangeboden op de COBO-afdeling van OBS De Dubbeldekker te Hilversum (www.dedubbeldekker.nl) met klassen in Hilversum en Huizen. De COBO (Centrale Opvang Basis Onderwijs) verzorgt onderwijs voor kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar die rechtstreeks uit het buitenland komen of minder dan een jaar in Nederland zijn en de Nederlandse taal nog onvoldoende beheersen om in het reguliere onderwijs in te stromen. Hieronder vallen dus ook de kinderen van zgn. statushouders die op dit moment in de regio een woning toegewezen krijgen.

Mocht een ouder van een nieuwkomer zich bij een basisschool melden, dan is het advies zo’n ouder (eventueel met hulp van de school of een andere organisatie) door te verwijzen naar de COBO-afdeling van De Dubbeldekker. Na een jaar taalonderwijs aan de COBO stroomt een leerling weer in op een school in de eigen wijk of gemeente.

De aanmeldprocedure en meer informatie (in verschillende talen) over het onderwijs aan nieuwkomers vindt u hieronder.

Voor vragen over dit eerste opvangonderwijs kunt u ook mailen aan: cobo@dedubbeldekker.nl

Klik hier voor meer informatie: