Onderwerpen zijn dyscalculie, ontwikkelingsperspectief en “Groepsplan Gedrag”

  • Ontwikkelingsperspectief (OPP) voor het basisonderwijs op woensdagmiddag 22 januari 2014
  • Protocol Dyscalculie (derde bijeenkomst) op woensdagmiddag 12 februari 2014
  • Borging van handelingsgericht werken met een presentatie van zijn onderzoek door dhr. Nils Bakker op woensdagmiddag 9 april 2014
  • Dhr. Kees van Overveld verzorgt een presentatie van zijn boek “Groepsplan Gedrag. Planmatig werken aan passend onderwijs” op 20 maart 2014. Deze bijeenkomst is bedoeld voor ambulant begeleiders, orthopedagogen en psychologen van de beide samenwerkingsverbanden WSNS.