Aan de directeuren/bestuurders van de scholen in de regio
En aan de wethouders (Onderwijs en Jeugdzorg); beleidsambtenaren; jeugdconsulenten; medewerkers zorginstellingen die te maken hebben met kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar.

Ook de intern begeleiders en trajectbegeleiders zijn uitgenodigd

Beste collega,

VOOR ELK KIND EEN PASSENDE PLEK!

Dát is de uitdaging waar we ons dagelijks voor inspannen. Dat is niet eenvoudig en toch slagen we er vaak in om kinderen die passende plek te bieden. Daarmee hebben we een grote invloed op hun geluk en toekomst.
Tegelijkertijd valt het niet altijd mee om effectief te zijn, zeker met zoveel partijen. De vraag die ons bezighoudt is hoe we dat samen beter kunnen doen.

Op 25 januari gaan we van 13.00 uur tot 20.00 uur ontdekken, leren en vooral bijdragen aan verbeterde samenwerking tussen scholen, gemeenten en zorginstellingen. En we gaan samen eten! De uitkomsten van de studiedag zullen we concreet vertalen naar verbeterde dagelijkse praktijken.

Over een maand ontvang je het programma en kun je je aanmelden. Noteer alvast de datum en het tijdstip en bekijk de uitnodiging in de vorm van een verrassende animatie.

Tot de 25e januari van 13.00-20.00 uur.

Met vriendelijke groet,

Drs. Johan Vroegindeweij MLD,
Directeur

T: 035-8001011