ELLEN-VAN-DEURSENIk wil me bij deze graag beschikbaar stellen voor de OPR.

Mijn naam is Ellen van Deursen en ik ben sinds 1998 werkzaam in het basisonderwijs. Aanvankelijk als groepsleerkracht en sinds 2003 als intern begeleider.

Na drie jaar in het buitenland gewoond te hebben, werk ik nu als Interim intern begeleider op een basisschool in Haarlem. Ik lever daar dagelijks een bijdrage aan de ontwikkeling van het zorgbeleid en de coördinatie en uitvoering daarvan.

In Haarlem is dit schooljaar al een start gemaakt met Passend Onderwijs en dat roept nog een heleboel vragen op bij directeuren, Ib’ers én leerkrachten.

Graag zou ik dan ook mee willen denken over deze nieuwe ontwikkeling in de regio Gooi en Vechtstreek. Ik vind het belangrijk dat er zo goed mogelijk gekeken wordt naar de onderwijsbehoeften van kinderen en dat er voor elke kind zo goed mogelijk passend onderwijs kan worden gerealiseerd.

Ik ben moeder van drie kinderen in de leeftijd 6-10 jaar. Alle drie de kinderen zitten op de Godelindeschool in Bussum.

Ik hoop dat deze mail voor u voldoende informatie bevat en hoop van u te horen.

 

terug naar het overzicht