Het Multidisciplinair Overleg op school heeft tot augustus 2014 met 26 scholen als pilot gefunctioneerd. De CED-groep heeft deze jaren kwalitatief-inhoudelijk geëvalueerd. In financieel-bedrijfseconomisch opzicht heeft Infinite Financieel een monitoring uitgevoerd.
De samenvattingen van deze rapporten over het laatste pilot-jaar zijn hieronder te vinden. Belangstellenden voor de integrale rapporten kunnen die opvragen bij unita (administratie@swvunita.nl of tel. 035 – 621 58 35 ).

In de volgende documenten wordt informatie gegeven over de Evaluaties (rubriek D)Klik hier voor de webteksten over het Multidisciplinair Overleg op school