bestaat uit 30 schoolbesturen . Dit zijn de besturen van 100 scholen voor basisonderwijs, 5 scholen voor speciaal onderwijs, 5 scholen voor speciaal basisonderwijs. De regio-indeling is zodanig gekozen dat er overlap is met de samenwerkingsverbanden VO. In onze regio is dit samenwerkingsverband Qinas.

Onder Unita vallen de volgende 8 gemeenten:

  • Blaricum,
  • Eemnes,
  • Gooise Meren
  • Hilversum,
  • Huizen,
  • Laren,
  • Naarden,
  • Wijdemeren.