Beste gebruikers van de OPP trap,

Van de OPP-trap is een nieuwe handmatige versie beschikbaar (versie 2.5b). In deze nieuwe versie zijn:

  • De tabbladen uitgebreid met de nieuw uitgekomen normen van de CITO 3.0 toetsen voor spelling, begrijpend lezen en rekenen (CITO, november 2017);
  • Zijn alle mogelijke functioneringsniveaus aan te klikken.

Een automatische versie van de OPP-trap voor de 3.0 toetsen wordt ontwikkeld zodra ook de normen voor groep 8 door CITO zijn gepubliceerd. Deze zijn namelijk nog nodig om, met name voor de hoger functionerende leerlingen, een juist beeld te geven in de OPP-trap. De verwachting is dat deze normen eind 2018 uitgegeven zullen worden. De automatische OPP-trap voor 3.0 toetsen wordt zo spoedig mogelijk daarna ontwikkeld; publicatie naar verwachting begin 2019.

Voor de volledigheid: aan de handmatige OPP-trap zelf is niets veranderd, enkel de bijlagen zijn aangepast. U moet dus nog steeds zelf de vaardigheidsscores en functioneringsniveaus invoeren wanneer u de 3.0 toetsen zichtbaar wilt maken in de OPP-trap.

Voor verdere vragen verwijzen we u graag naar de nieuwe ‘Verantwoording en toelichting‘ in de vorm van ‘veel gestelde vragen‘.

Met vriendelijke groet,

Corine Vos en Johanneke Jongbloed