Interview-met-Dieuwke-van-den-BosDieuwke is als orthopedagoog/ psycholoog verbonden aan Unita  met als specialisatie het jonge kind.
Passend onderwijs betreft kinderen die leerplichtig zijn, vanaf 4 of 5 jaar. Soms is er in de ontwikkeling toch iets mis is gegaan of is die vertraagd. De verwachting kan dan zijn dat dit jonge kind het regulier onderwijs niet zal redden omdat daar al aanwijzingen toe zijn.

Voordat het moment bereikt is dat het kind naar school moet gaan, zoeken we met de ouders welk schooltype dit het beste kan zijn. Dan word ik daar wel eens bij betrokken.
Het kan zijn dat jonge kinderen op een medisch kinderdagverblijf zitten. Er zijn dan al zorgen over de ontwikkeling, de taal, de motoriek, of kenmerken van het autistisch spectrum. Deze kinderen zijn dus wat kwetsbaar en dan zoek je de meest passende oplossing.

Jonge kinderen zijn nog zo in ontwikkeling. Die kan ook sprongsgewijs gaan, dan gaan ze bijvoorbeeld laat lopen en dan opeens kunnen ze het prima. Zo gaat het ook met de spraak/taal. Ik vind altijd dat niet alle kinderen langs die ene streep moeten lopen en zich ontwikkelen dus heb oog voor de verschillen. Maar ze moeten wel redelijk voldoen aan de voorwaarden om mee te kunnen draaien op school.

Onlangs heb ik een kind op het medisch kinderdagverblijf gezien dat toe was aan school met de vraag of ik nog eens wil observeren. Welke setting is het meest geschikt voor dit kind. Er waren al onderzoeksgegevens en het is SBO geworden. Op een peuterspeelzaal zeggen ze ook wel eens: “Er zijn zoveel signalen dat het niet gaat, we weten niet of dit kind geschikt is voor regulier onderwijs”. Ik krijg nu ook de faciliteiten vanuit Unita om daarin iets te kunnen betekenen, vertelt Dieuwke.

Acceptatie is voor ouders wel eens moeilijk. Iedere ouder wil het beste voor zijn kind.
Dieuwke vertelt over een meisje dat van de ene reguliere school waar het niet ging, naar een andere is gegaan. Bij observatie in de klas zie je dan dat zo’n meisje niet op haar plek zit, het gaat langs haar heen. Uit onderzoek is een heel grote achterstand in de ontwikkeling gebleken. Het meisje gaat met plezier naar school, maar ze is niet zindelijk, ze kan niet met een activiteit meedoen, op het schoolplein staat ze alleen. Soms zijn ouders dan boos op de onderzoekers om het advies dat gegeven wordt.

Interview-met-Dieuwke-van-den-Bos-2Een MDO-traject met deze kinderen
Er kan zorg zijn bij kleuters op het gebied van motoriek, concentratie, taal, of in het autistisch spectrum. Het opplakken van etiketten is niet belangrijk, maar wel het ontdekken wat de onderwijs-behoeften zijn.
Een onderzoeker en/of ambulant begeleider kijkt dan in de klas: doet een kind mee, is het opdrachtgericht. Er wordt gekeken bij het buitenspelen, in een gymles. In het MDO (multidisciplinair overleg) komt mondelinge informatie van de ouders; een intelligentieonderzoek of een onderzoek door een logopedist wordt gedaan. Er zijn al onderzoeksmiddelen voor kinderen vanaf 2 jaar.

Passend onderwijs voor deze kinderen?
Ouders willen extra handen in de klas maar dat kan Unita niet bieden. Het schoolbestuur bepaalt hoe ze de eigen middelen wil verdelen en of er ruimte is voor extra RT of begeleiding.
Soms is een tussenoplossing mogelijk om ouders en kind meer tijd te geven om te bekijken wat passend is. Ouders willen natuurlijk ook graag een rijke leeromgeving waaraan een kind zich kan optrekken.

Wat ik nog graag kwijt wil is dat ik het wel heel goed vind dat je nu met de nieuwe MDO werkwijze vanaf het begin ouders en kind meeneemt en samen zoekt naar de beste plek.