In gesprek op de Zuidwend
In Eemnes zijn vijf basisscholen, één daarvan is de
openbare basisschool de Zuidwend. De school
maakt vanaf het begin deel uit van de Pilot. De sfeer
is er vriendelijk en vanuit de centrale hal is te zien
dat alle klassen druk bezig zijn met ieder hun eigen
programma. Maria Rigter (directeur) en Judith van
den Boom (intern begeleider) nemen de tijd om
samen een aantal vragen voor de nieuwsbrief van
Unita te beantwoorden.
Waarom heeft Judith er voor gekozen om intern begeleider te worden?
Ik was al een aantal jaar leerkracht op de Zuidwend toen ik tijdens een
functioneringsgesprek heb aangegeven voor intern begeleider (IB) verder te willen
leren. Kort daarna was er een opvolger nodig voor de functie van IB-er, dat was het
juiste moment. Als IB-er ben je de coördinator van alle leerlingen binnen de school,
waarbij de zorgleerlingen een iets andere plaats innemen. Voor hen ben je samen met
de leerkracht, ouders en eventueel externen op zoek naar de juiste ondersteunings-
/onderwijsbehoeften om deze leerlingen verder te helpen. We kijken o.a. samen welke
begeleiding, en soms onderzoek, nodig is om verder te komen.
Op welke manier is Maria als directeur betrokken bij de leerlingen?
Ik vind het heel belangrijk om van de situatie van de leerlingen op de hoogte te zijn, dit
kan ook omdat we een kleine school zijn met 225 leerlingen. Iedere week heb ik
zorgoverleg met Judith en eens per drie weken met de RT-er erbij en dan bespreken we
alle lopende zorgplannen. We hebben een heel kort lijntje. Als directeur wil ik weten waar
leerlingen en leerkrachten tegenaan lopen met de lesstof en het bieden van