In gesprek met…Hélène Snijders, IB’er op een pilotschool

Op één van de eerste zonnige dagen van het jaar in gesprek met Helene Snijders op de St. Vitusschool, daar werkt zij met veel plezier als intern begeleider.
Met veel toewijding en enthousiasme vertelt ze over haar werk en de veranderingen die passend onderwijs met zich mee brengen.

Wat houdt het werk van een intern begeleider in?
Voorop staat het begeleiden en ondersteunen van de leerkrachten, ik ben een vraagbaak voor collega’s. Samen met de remedial teacher ben ik verantwoordelijk voor de leerlingenzorg. Ik overleg met de directie en denk o.a. mee over de organisatie van het zorgbeleid.

Hoe bied je ouders de gelegenheid om contact met je te hebben?
Mijn deur staat altijd open voor vragen van ouders. De leerkracht is het eerste aanspreekpunt, bij meer vragen of de aanpak van problemen sta ik als IB‘er voor ze klaar.

Op welk vlak heb je te maken met het samenwerkingsverband?
Met alle vragen over bijv. de aanpak of begeleiding van een leerling kan ik bij het samenwerkingsverband terecht. Het contact is goed. Het SWV organiseert bijeenkomsten en workshops. Ik heb laatst een workshop ‘ontwikkelingsperspectief’ gevolgd en dat vond ik erg interessant.

Je werkt op een school die meedoet met de pilot; wat houdt de pilot in ?
De bedoeling van de pilot is dat de leerkrachten en IB’er extra ondersteund worden. Het samenwerkingsverband heeft een projectplan gemaakt dat gebaseerd is op het principe handelingsgericht werken. De ondersteuning en begeleiding van de pilot worden verzorgd door een ondersteunend team: de loketgroep.

Heb je al samengewerkt met het multidisciplinair zorgteam?
Ja, ik kan in overleg met het SWV extra begeleiding aanvragen. Samen overleggen we  over de hulpvraag van leerlingen en bekijken we wat of wie er nodig is om leerkracht, leerling en/of ouders te begeleiden.

Werk je volgens het ‘principe’ Handelingsgericht Werken? Wat houdt het in?
Vanaf april gaat onze school er officieel mee starten. Het seminarium voor orthopedagogiek biedt ons daarbij ondersteuning. HGW is werken op een systematische en doelgerichte wijze. Het draait om het beantwoorden van de hulpvraag ‘wat heeft het kind nodig?’ en het bedenken van een goede aanpak, waarbij rekening wordt gehouden met de mogelijkheden van het kind, de leerkracht en de school.

Wat merken de ouders van de pilot ?
De ouders van een leerling worden op de hoogte gesteld van de manier van werken op het moment dat zij er direct mee te maken krijgen. Bijvoorbeeld wanneer een kind moet worden aangemeld voor een extra onderzoek. Ouders worden meer dan voorheen gevraagd mee te denken over de hulpvraag van hun kind en het overleg is samen met het multidisciplinair zorgteam. Op die manier werkt het heel transparant voor ouders en leerkracht.

Welke voor- & nadelen brengt de pilot met zich mee?
Het grote voordeel vind ik dat de lijnen veel korter zijn en dat er minder in hokjes gedacht wordt. Er wordt veel minder met diagnoses gewerkt. Er is geen ‘stempel’ meer nodig om hulp te krijgen en dat is fijn. Hierdoor is de weerstand van ouders minder en wordt de hulpvraag heel praktisch beantwoord. Het nadeel is dat het tijd kost. Het invullen van het aanmeldingsformulier duurt langer, maar geeft wel een overzichtelijk beeld. De gesprekken rondom de hulpvraag zijn intensiever, multidisciplinair en kosten daarom meer tijd. Daar staat tegenover dat alle betrokkenen beter op de hoogte zijn en er gebruik wordt gemaakt van elkaars deskundigheid.

Als het jou gevraagd werd, zou je de pilot dan uitbreiden naar meer scholen?
Ja, absoluut! Het zou zeker een aanwinst zijn voor andere scholen. De manier van werken is helder en doelgericht  voor ouders en leerkracht. De lijnen zijn korter, dat werkt overzichtelijk. De inspraak en betrokkenheid van de ouders is groter.