In Eemnes zijn vijf basisscholen, één daarvan is de openbare basisschool de Zuidwend. De school maakt vanaf het begin deel uit van de Pilot. De sfeer
is er vriendelijk en vanuit de centrale hal is te zien dat alle klassen druk bezig zijn met ieder hun eigen programma. Maria Rigter (directeur) en Judith van
den Boom (intern begeleider) nemen de tijd om samen een aantal vragen voor de nieuwsbrief van Unita te beantwoorden.

Waarom heeft Judith er voor gekozen om intern begeleider te worden?
Ik was al een aantal jaar leerkracht op de Zuidwend toen ik tijdens een functioneringsgesprek heb aangegeven voor intern begeleider (IB) verder te willen leren. Kort daarna was er een opvolger nodig voor de functie van IB-er, dat was het juiste moment. Als IB-er ben je de coördinator van alle leerlingen binnen de school, waarbij de zorgleerlingen een iets andere plaats innemen. Voor hen ben je samen met de leerkracht, ouders en eventueel externen op zoek naar de juiste ondersteunings-
/onderwijsbehoeften om deze leerlingen verder te helpen. We kijken o.a. samen welke begeleiding, en soms onderzoek, nodig is om verder te komen.

Op welke manier is Maria als directeur betrokken bij de leerlingen?
Ik vind het heel belangrijk om van de situatie van de leerlingen op de hoogte te zijn, dit kan ook omdat we een kleine school zijn met 225 leerlingen. Iedere week heb ik zorgoverleg met Judith en eens per drie weken met de RT-er erbij en dan bespreken we alle lopende zorgplannen. We hebben een heel kort lijntje. Als directeur wil ik weten waar leerlingen en leerkrachten tegenaan lopen met de lesstof en het bieden van de ondersteuning. Op die manier weet ik wat er nodig is binnen de school aan ondersteuning. Op die manier weet ik wat er nodig is binnen de school aan begeleidingstijd, scholing of materialen. Het kan soms zelfs leiden tot beleidsmatige aanpassingen.

De Zuidwend zit vanaf het begin in de Pilot MDO, waarom vonden jullie dit belangrijk?
Omdat handelingsgericht werken en de 1-zorgroute op onze school als een van de eerste zijn geïntroduceerd en dat goed loopt. We wilden graag zelf ervaren hoe het is om te werken volgens het pilotprojectplan. Maria is lid van de Stuurgroep passend onderwijs en wil graag meedenken in de pilot om samen verder te komen en te leren van elkaar.

Werkt het team al volgens de methode ‘Handelingsgericht werken’?
Handelingsgericht werken is de school binnengebracht vanaf het moment dat de eerste cursus werd gegeven door Noëlle Pameijer vanuit het samenwerkingsverband. We hebben geprobeerd deze manier van werken een logisch gevolg te laten zijn op wat al goed ging en zijn dat gaan uitbreiden. Op die manier is het geen omslag, maar wek je enthousiasme om het team mee krijgen.

Is er al eens overleg geweest met een multidisciplinair team?
Ja, we hebben twee keer overleg gehad met een multidisciplinair team. We hebben via de loketgroep een trajectbegeleider toegewezen gekregen ter ondersteuning en tijdens een van de twee zorgtrajecten werd er meegedacht door Stichting MEE.

Hoe reageren ouders op de nieuwe manier van overleg?
De ouders waarderen de nieuwe manier van overleg en werken graag mee. Voorafgaand aan een overleg is er wel uitleg nodig over de werkwijze het nieuwe formulier, het groeidocument. Aan de hand van dit formulier is het gemakkelijk om open
te zijn en is het beeld compleet. Het verschil in gedrag van het kind op school en thuis wordt duidelijk.

Welke successen en verbeterpunten zijn er voortgekomen uit het eerste jaar van de Pilot?
Direct met iedereen om tafel scheelt veel tijd en je hebt meteen alle partijen bij elkaar, dat werkt erg prettig. De terugkombijeenkomst in februari was goed om ervaringen uit te wisselen en de evaluatiepunten zijn snel doorgevoerd. De uitdaging is omgaan met verschillen in vraagstelling door scholen. Voor de haalbaarheid zijn we samen als scholen verantwoordelijk. We gaan graag het tweede jaar van de pilot in samen met de tien extra scholen