Betrokken  en enthousiaste  schoolmaatschappelijk werker is klaar voor de OPR!! Graag wil ik mijn jarenlange ervaring als schakel tussen kind, ouders, school en (jeugd)-zorginstellingen inzetten in een breder kader.

Het lijkt mij een uitdaging om praktijk en beleid binnen de OPR op bestuurlijk niveau te koppelen en er voor te zorgen dat er een zinvolle bijdrage geleverd wordt aan het maken van passend onderwijs.

Ik ben communicatief en goed in staat om mij te aan te passen aan verschillende gesprekspartners. In mijn werk heb ik geleerd snel een inschatting te maken van passende hulp en/of ondersteuning die nodig is voor de individuele leerling en welke acties daar bij nodig zijn.

Verder ben ik enthousiast, flexibel, gemotiveerd en sportief.

Vindt u het belangrijk dat het ondersteuningsgeld en de voorzieningen in het onderwijs terecht komen bij de leerlingen die dit meest nodig hebben?

Vindt u het ook belangrijk dat er goed gekeken en beoordeeld wordt of er voldoende tegemoet gekomen wordt aan de ondersteuningsbehoeften van leerlingen?

Hebt u bovenstaande vragen met ja beantwoord? Stem dan op mij!! Mijn naam is Jamila Markai