JANS-JURJENSHierbij wil ik u kenbaar maken dat ik mij kandidaat stel om als ouderlid namens het SBO zitting te nemen in de nieuw op te richten OPR.

Mijn naam is Jans Jurjens en ik ben vader van 2 zonen in de leeftijd van zeven en vijf jaar. Sinds twee jaar ben ik lid van de medezeggenschapsraad (MR) op de Annie M.G. Schmidtschool. Naast mijn rol in de MR ben ik betrokken geraakt bij de VOPR van Unita.

De VOPR is betrokken bij beleidszaken en -plannen en meer op de achtergrond actief. Het lijkt mij prettig om Unita ook van deze kant te leren kennen en zo mijn steentje bij te dragen aan de inrichting en werkwijze van Unita en passend onderwijs.  Daarnaast vind ik het belangrijk om enige continuiteit te waarborgen in de overgang van VOPR naar OPR.