agendaIn dit schooljaar worden voor diverse groepen scholen netwerkbijeenkomsten IB gehouden.
Een tweetal sessies over dyscalculie staat op de rol. Uiteraard wordt met de betrokken scholen de uitrol van het MDO geëvalueerd. De directies staat een werkconferentie te wachten.

 

De taal- en rekengroep presenteren zich op 12 november 2014. Een uitnodiging volgt binnenkort.

Dyscalculie: 11 februari en 18 maart 2015 voor directies, intern begeleiders en rekencoördinatoren. Locatie: Ced-groep Maartensdijk.

Uitrol MDO (evaluatie, vragen, tips en tops) op 14 januari 2015 voor intern begeleiders.

Werkconferentie voor directies op 25 maart 2015 (mogelijkheden en grenzen basisondersteuning versus bovenschoolse zorg; juridische zaken, voorschoolse kinderen en ondersteuningsvragen)

Netwerkbijeenkomsten intern begeleiders:

  1. Eenpitters: 13 november, 19 februari en 28 mei  (13.30–16.00 uur)
  2. Proceon-scholen:  17 november, 15 januari, 31 maart en 17 april  (13.15-17.15 uur)
  3. Villa Primair: 9 oktober, 20 of 27 oktober, 2x in 2015
  4. STIP: 10 september, 29 oktober, 26 november, 4 februari, 25 maart, 20 mei en 17 juni
  5. Ichthus, Spirit en ASKO (Jozefschool): 16 oktober ?, 15 december, 17 februari en 18 mei