Met het van kracht worden van de wet Passend Onderwijs op 1 augustus 2014 is de coachende rol van intern begeleiders (ib’ers) belangrijker geworden. Lichte zorgvragen die voorheen bij de ib’er terecht kwamen, worden nu opgepakt door de groepsleerkracht. De ib’er ondersteunt leerkrachten, houdt zich met meer complexe zorgvragen bezig en is intermediair tussen interne en externe partijen. Netwerken van intern begeleiders zorgen voor inhoudelijke verdieping en reflectie op deze veranderende rol.