Op deze pagina kunt u de meest recente publicaties downloaden

NIP aanbeveling Unita werkwijze!

NIP adviseert MDO werkwijze Unita aan 2e Kamer vanwege samenwerking onderwijs en jeugdzorg.

Op 27 juni vond in de Vaste Commissie voor Onderwijs (Tweede Kamer) een Rondetafelgesprek Passend Onderwijs plaats. Het NIP heeft als input voor dit gesprek een brief ingestuurd met aanbevelingen voor de Commissie… lees verder