KRISTINE-SCHOONHOVENEen aantal uren van mijn werkweek werk ik als bovenschools interne begeleider van Villa Primair, hier ben ik aanspreekpunt/coördinator voor de twee IB netwerken van de 24 scholen die onze stichting telt. Daarnaast ben ik als IB-er, ICT coördinator en rugzakbegeleider en dyscalculiespecialist  werkzaam op de Maria Montessorischool. Vorig jaar ben ik afgestudeerd als onderwijskundige en als zodanig volledig op de hoogte van de laatste onderwijskundige ontwikkelingen.

De kwaliteit van  het onderwijs aan leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften vind ik erg belangrijk en wil me daar graag voor inzetten. Het meedenken in de ondersteuningsplanraad lijkt me dan ook een een leuke uitdaging.