LIDY-PETERSLeerkracht en IB-er Violenschool, Stip (Openbaar onderwijs Hilversum)

Taken: Lid van de MR, lid van de GMR (STIP; Stichting Openbaar Onderwijs Hilversum), lid van de VOPR

Nevenwerkzaamheden:

  • Lid van de LBBO (Landelijke Beroepsgroep Begeleiders in het Onderwijs) en in deze hoedanigheid lid van de redactie van het LBBO magazine Beter Begeleiden
  • Publiceert over onderwijs/opvoeding in o.a. Kinderwijz, Tijdschrift voor Orthopedagogiek, Beter Begeleiden.

Motivatie

Zowel als leerkracht als Intern Begeleider heb ik te maken met zorgtrajecten voor leerlingen en in beide hoedanigheden houd ik altijd voor ogen om leerlingen zolang als mogelijk is binnen het regulier onderwijs te houden. Pas wanneer de school dermate handelingsverlegen is dat de leerling echt niet meer geboden kan worden wat deze nodig heeft, komt het verwijstraject naar het SBO of een Clusterschool in zicht. Als IB-er op de Violenschool heb ik het voorrecht om al twee jaar te mogen werken binnen de MDO pilot van het Samenwerkingsverband; het multidisciplinair overleg dat in vroege samenwerking met de ouders, de leerling, de leerkracht en een externe deskundige zoekt naar mogelijkheden om de onderwijsbehoeften van de leerling te kunnen bedienen en de handelingsverlegenheid van de school op te heffen. In deze MDO trajecten heb ik al mooie voorbeelden meegemaakt van het scheppen van passend onderwijs.

Passend Onderwijs, dat wil zeggen thuisnabij en aansluitend op de individuele onderwijsbehoeften, heeft door de grote bezuinigingen voor veel (onderwijs)mensen een nogal negatieve bijsmaak gekregen. Dat is jammer want het is een prachtig concept. Ik werd er definitief door gegrepen tijdens een studiereis naar inclusiescholen in New York City ten tijde van mijn Master SEN opleiding in 2010. De passend-onderwijs-voorbeelden die ik daar in  praktijk gebracht zag,  inspireren mij tot de dag van vandaag.

Mijn deelname aan de VOPR in het afgelopen schooljaar bood mij de gelegenheid de ontwikkelingen van het nieuwe samenwerkingsverband kritisch te volgen vanuit de praktijksituatie en deze te delen op de werkvloer. En dat is ook wat ik als OPR lid zou willen doen.