Het Unita Loket is per mail – loket@swvunita.nl – te bereiken voor alle vragen.
Telefonisch op : 035 6215835. Inge Hofman en Jacqueline van Dijk bemensen de administratie.

Zij maken op de aanvraag met toestemming van de ouders een Groeidocument aan. Hans Harmsen coördineert de afhandeling van de aanvragen voor ondersteuning, de zogenaamde. MDO trajecten. Wekelijks vindt een intakebijeenkomst plaats om de aanvragen te bespreken en een Trajectbegeleider toe te wijzen. Psycholoog Angeline Gorgels en Unita directeur Johan Vroegindeweij schuiven hiervoor bij Hans aan.

loket

Nieuw Digitaal Groeidocument

Voor de zomervakantie zijn materialen voorbereid. Met de ontwikkelaar Parantion van het digitaal Groeidocument zijn afspraken gemaakt. Alle intern begeleiders hebben in de eerste week na de zomervakantie een mail van Parantion ontvangen met gebruikersnaam en wachtwoord. Vanuit het Loket stuurden we een toelichting met stappenplan voor de intern begeleider en een Aanmeldings- / Toestemmingsformulier toe.

Documenten overzichtelijk gebundeld

Ouders en school (intern begeleider en leerkracht) zorgen zo voor een duidelijk beeld van het kind en de ondersteuningsvraag. Het ingevulde groeidocument is tevens de leidraad voor het eerste gesprek (MDO).
De relevante bijlagen (groepsplan, leerlingvolgsysteem overzicht, verslagen) zijn aan het groeidocument gekoppeld. Zo kan bij de intake goed worden nagegaan of de gestelde vraag binnen de basisondersteuning valt die de school zelf zou moeten oplossen of dat dit een school-overstijgende vraag is die het swv Unita mag oppakken.

Vanuit Unita worden ambulant begeleiders, psychologen, orthopedagogen, schoolmaatschappelijk werkers, een logopedist aangestuurd om de gestelde hulpvraag in een Multi Disciplinair Overleg- traject te beantwoorden. We noemen dit de “onderwijspool”. Een mogelijk ondersteuningsarrangement kan worden uitgevoerd al dan niet met hulp van de instellingen voor de jeugdhulp.

In het groeidocument worden alle stappen en afspraken aangevuld zodat het traject voor iedereen duidelijk en overzichtelijk is. Na afloop wordt het begeleidingstraject door ouders en school geëvalueerd.

Het Loket heeft inmiddels reeds 120 aanmeldingen voor een MDO Groeidocument ontvangen. Ruim 80 ingevulde Groeidocumenten zijn in een intakebijeenkomst besproken. En de eerste 60 trajecten worden op de scholen uitgevoerd.