De Klankbordgroep Passend Onderwijs Unita is een team van deskundigen binnen . De Klankbordgroep fungeert als klankbord en zorgt voor aansturing, evaluatie en monitoring van de werkwijze van Unita.

Leden Klankbordgroep Passend Onderwijs Unita:

Ankie van der Wal
beleidsmedewerker Unita
Annemieke Boor
IB-er OBB Blaricum

Hans Harmsen
coördinator Loket

Henriette Dijkstra
directeur De Kleine Prins Expertisecentrum

Jennie de Wit
lid – voorheen directeur WSNS Het Gooi e.o.

Johan Vroegindeweij
directeur Unita

Judith van den Boom
IB-er De Zuidwend

Mirella van Minderhout
senior onderwijsadviseur

Noëlle Pameijer
schoolpsycholoog Unita en Annie M.G. Schmidtschool

Pascal van Tielraden
Afdelingsleider Ambulante Dienst J.H. Donnerschool

Rob van Elswijk
bestuurder-directeur Stichting Elan (voorzitter)