De Klankbordgroep Passend Onderwijs Unita is een team van deskundigen binnen . De Klankbordgroep fungeert als klankbord voor de directeur en zorgt voor aansturing, evaluatie en monitoring van de Passend Onderwijs werkwijze van Unita.

Leden Klankbordgroep Passend Onderwijs Unita:

Ankie van der Wal
beleidsmedewerker Unita

Anne-Mieke Boor
IB-er OBB Blaricum

Daniel van den Berg/ Inez van der Meulen
directeur en IB-er Flevoschool

Hans Harmsen
coördinator Loket

Jennie de Wit
lid – voorheen directeur WSNS Het Gooi e.o.

Johan Vroegindeweij
directeur Unita

Judith van den Boom
IB-er De Zuidwend

Maria Rigter
directeur De Zuidwend

Mirella van Minderhout
senior onderwijsadviseur

Monique Kommers
Ambulant Begeleider cluster 2 Auris

Nicole Bouts
ouder – Reklamebureau “Onyva”

Noëlle Pameijer
schoolpsycholoog Unita en Annie M.G. Schmidtschool

Verona Bakker
AB-er De Kleine Prins Expertisecentrum

Pascal van Tielraden
Afdelingsleider Ambulante Dienst J.H. Donnerschool

Rob van Elswijk
bestuurder-directeur Stichting Elan (voorzitter)