De Klankbordgroep Passend Onderwijs Unita is een team van deskundigen binnen . De Klankbordgroep fungeert als klankbord en zorgt voor aansturing, evaluatie en monitoring van de werkwijze van Unita.

Leden Klankbordgroep Passend Onderwijs Unita:

Ankie van der Wal
beleidsmedewerker Unita
Annemieke Boor
IB-er OBB Blaricum

Hans Harmsen
coördinator Loket

Henriette Dijkstra/ Verona Bakker
De Kleine Prins Expertisecentrum

Jennie de Wit
lid – voorheen directeur WSNS Het Gooi e.o.

Johan Vroegindeweij
directeur Unita

Judith van den Boom
IB-er De Zuidwend

Maria Rigter
directeur De Zuidwend

Mirella van Minderhout
senior onderwijsadviseur

Noëlle Pameijer
schoolpsycholoog Unita en Annie M.G. Schmidtschool

Pascal van Tielraden
Afdelingsleider Ambulante Dienst J.H. Donnerschool

Rob van Elswijk
bestuurder-directeur Stichting Elan (voorzitter)