Mijn naam is Marloes Tielens. Met veel plezier werk ik als leerkracht op mytylschool De Trappenberg in Huizen.

Sinds twee jaar maak ik als personeelslid deel uit van de Medezeggenschapsraad op onze school. Dit doe ik met veel plezier en interesse. Het is fijn om deel te kunnen nemen aan de medezeggenschapsraad en mee te denken en beslissen over schoolzaken. Op deze wijze leveren wij een constructieve bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs op school. Sinds dit schooljaar ben ik ook lid geworden van de GMR van onze stichting De Kleine Prins, waarbij onze school is aangesloten.

De mogelijkheid om mijn interesse en kennis te vergroten, neem ik graag met beide handen aan. Om die reden meld ik mij dan ook aan als kandidaat voor de OPR. Met de komst van Passend Onderwijs staan ons veel veranderingen te wachten. Ik vind het van essentieel belang dat het ondersteuningsplan voor en door alle betrokkenen gedragen wordt. Ik hoop daar een bijdrage aan te mogen leveren.

Met een vriendelijke groet,

Marloes Tielens