Als de basisondersteuning op de school niet (meer) voldoet, kan extra onderwijs-ondersteuning gewenst zijn. Dan moet een Multidisciplinair Overleg (MDO) worden gehouden via het loket@swvunita.nl. De aanvraag voor een MDO op school wordt gedaan met behulp van een ingevuld online digitaal Groeidocument. Samen met ouders en school worden de mogelijkheden en de beperkingen van de leerling, van het huidige onderwijs en van het onderwijsondersteunend gedrag van ouders ingevuld. Met het formulier ‘voorbereiding kind’ wordt de mening van de leerling zelf ingebracht. Het loket wijst een trajectbegeleider toe die een eerste MDO organiseert.

 

Hans Harmsen

Hans Harmsen

Loket

Hans Harmsen, coördinator, is de contactpersoon voor het Loket.
Direct telefonisch contact opnemen kan via 06-53262061 via telefoonnummer Unita 035 800 10 11 of via loket@swvunita.nl

 

 

 

Chantal Engels

Chantal Engels

Jacqueline van Dijk

Jacqueline van Dijk

De administratie wordt gevoerd door

Jacqueline van Dijk en Chantal Engels

Het Loket is bereikbaar via loket@swvunita.nl  en op telefoonnummer Unita 035 800 10 11