De medezeggenschap van de samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs is geregeld via een Ondersteunings Plan Raad (OPR). Hierin hebben ouders en medewerkers van de scholen zitting.
Vier leden uit het basisonderwijs, twee leden uit het speciaal basisonderwijs en twee leden uit het speciaal onderwijs.
De leden van de OPR zijn gekozen door de medezeggenschapsraden van de scholen

Klik hier voor meer informatie.