Samenwerken voor passend onderwijs in Gooi en Vechtstreek. Dat is de kern van de overeenkomst die op 20 februari 2014 door schoolbesturen en wethouders uit de regio is getekend.

Aanleiding voor de samenwerking is dat per 1 augustus 2014 de Wet Passend Onderwijs wordt ingevoerd. Het doel van deze wet is passend onderwijs voor iedere leerling te realiseren, ook voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Daarom is het onderwijs verplicht om zogenaamde ondersteuningsplannen op te stellen.

Onder voorzitterschap van de Hilversumse wethouder Erik Boog stemmen schoolbesturen en wethouders de plannen voor passend onderwijs goed met elkaar af. Dit omdat schoolbesturen verantwoordelijk zijn voor passend onderwijs, maar onderwijshuisvesting, leerlingenvervoer en de handhaving van de leerplicht gemeentelijke taken zijn. Ook moet de jeugdzorg, waar gemeenten in 2015 verantwoordelijk voor worden, goed worden afgestemd op de zorg die het onderwijs zelf kan bieden.

In de regio Gooi & Vechtstreek zijn de scholen sinds kort verenigd in samenwerkingsverbanden. Voor het basisonderwijs gaat het om Unita en voor het voortgezet onderwijs om Qinas. Het Reformatorisch onderwijs heeft een eigen landelijk samenwerkingsverband, waar basisschool Petrus Dathenusschool in Hilversum onder valt. De regio Gooi & Vechtstreek overlegt daarom ook met dit samenwerkingsverband.

krant