De acht leden van de Ondersteuningsplanraad van SWV Unita zijn gekozen door de MR organen van de bij het Samenwerkingsverband aangesloten scholen. U kunt hier kennis maken met de OPR leden. Voor vragen kan contact worden opgenomen met de voorzitter van de OPR: opr@swvunita.nl

 

De directeur van Unita vertegenwoordigt het bestuur bij de OPR vergaderingen.

Binnen de OPR zijn de taken als volgt verdeeld.

Voorzitter: Hanneke Sevink
Secretaris:
Penningmeester: Stijn de Vries en Richard Sierat

 

SOP: schoolondersteuningsprofiel

Binnen het Passend Onderwijs worden alle scholen verplicht een zogenoemd SOP te schrijven; het schoolondersteuningsprofiel waarin elke school beschrijft welke ondersteuning geboden kan worden en welke niet. De MR heeft het recht op advies voor het SOP. Op  de site van het Steunpunt Medezeggenschap Passend Onderwijs (www.mpo.nl) staat een checklist met aandachtspunten voor het advies van de MR op het schoolondersteuningsprofiel.

Volg Passend Onderwijs!

Bijvoorbeeld op: www.medezeggenschap-passendonderwijs.nl, www.poraad.nl, www.swvunita.nl
Twitter: @NieuwsPO, @BetrokkenOuders

opr-nieuwsbrief-footer