De basisondersteuning is vastgesteld voor samenwerkingsverband Unita.
De basisondersteuning bestaat uit de afspraken die de besturen in het samenwerkingsverband hebben gemaakt over de ondersteuning die de scholen bieden.
De basisondersteuning is opgebouwd uit

  • de indicatoren en normen van de inspectie
  • het referentiekader met de standaarden voor Passend Onderwijs
  • de afspraken die specifiek voor Unita gelden.


De ijkpunten van de basisondersteuning liggen op het domein van beleid, onderwijs, begeleiding en organisatie.