Voor alle scholen is het wettelijk verplicht om per augustus 2014 een School Ondersteunings Profiel (SOP) te hebben. Deze verplichting geldt voor de reguliere basisscholen, de speciale basisscholen en de scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs.

Enkele jaren geleden zijn de eerste profielen met de scholen opgesteld. In de loop van de tijd zijn functies en kenmerken toegevoegd. De naam is daarmee gewijzigd van Zorgprofiel naar School Ondersteunings Profiel (SOP). In het SOP wordt beschreven welke ondersteuning de school nu kan realiseren en hoe de school zich wil ontwikkelen (ambities). Anders gezegd: de mate waarin de school kan voorzien in de onderwijsbehoeften van leerlingen en dat in de toekomst wil doen.

Het SOP wordt door het bestuur van de school vastgesteld na advies van de (G)MR van de school.
Het samenwerkingsverband geeft in het Ondersteuningsplan het beleid aan voor het ondersteunen van ambities.