De OPR is het medezeggenschapsorgaan van Samenwerkingsverband Unita. De OPR heeft instemmingsrecht met betrekking tot het ondersteuningsplan plus eventuele addenda.
Het tweede ondersteuningsplan is vastgesteld voor 2018-2022.  Het ondersteuningsplan kan jaarlijks worden  aangevuld met addenda. Deze bestaan onder meer uit de Begroting voor de volgende periode en aanvullende procedurele en beleidsstukken.

De OPR denkt mee en fungeert tevens als klankbord voor directeur en bestuur.
Regelmatig laat de OPR via de Nieuwsbrief en/ of site van Unita weten welke onderwerpen aan de orde zijn geweest.

De OPR bestaat uit acht personen uit alle geledingen van Unita: ouders en personeel, regulier en speciaal onderwijs.

De OPR is als volgt samengesteld:

BAO Basisschool Personeel:
Ryanne Zeeman-Acket

Ryanne Zeeman-Acket, secretaris
Dr. Maria Montessorischool (Talent Primair)
meer info

Sylvia

Sylvia van Hurck
VVE Jozefschool Weesp: PSZ Jacinta

BAO Basisschool Ouder:
Stijn de Vries

Stijn de Vries, vice secretaris
Groen van Prinstererschool
meer info

Charlotte van Vliet

Charlotte van Vliet
Groen van Prinstererschool
meer info

SBO Speciaal Basis Onderwijs Ouder:
Richard

Richard Sierat, vice voorzitter
Annie M.G. Schmidtschool (bestuur STG Elan)

 

SBO Speciaal Basis Onderwijs Personeel:
Hanneke

voorzitter: Hanneke Sevink
Annie M.G. Schmidtschool (bestuur STG Elan)
contact: hanneke.sevink@swvunita.nl

SO Ouder:
Marieke Jansen

Marieke Jansen
Donnerschool
meer info

SO Personeel:
Lucie Graus

Lucie Graus
Donnerschool
meer info