ziet ouders als ervaringsdeskundigen bij het beantwoorden van vragen over de aanpak van hun kind. Zij kennen hun kind het langst en het best, zij weten wat werkt en wat niet. Deze kennis is waardevol voor de school. Ouders kunnen het onderwijs aan hun kind ondersteunen. De rol van ouders is dus cruciaal in het onderwijs. In het traject van het MDO wordt dan ook veel aandacht geschonken aan de samenwerking met de ouders. De ondersteuningsmogelijkheden van de ouders zijn van groot belang als een leerling extra onderwijsbehoeften heeft. Wat kunnen ouders bieden en waarbij hebben ze eventueel behoefte aan ondersteuning?