Ouderbetrokkenheid staat volop in de belangstelling. Bewezen is dat een goede samenwerking tussen ouders en onderwijsprofessionals het welbevinden, de werkhouding en de schoolprestaties van kinderen positief beïnvloedt. Dat geldt voor zowel kinderen in het primair onderwijs als op het voortgezet onderwijs.

klik hier voor meer informatie