Het landelijke Netwerk Ouderinitiatieven passend onderwijs en zorg heeft verspreid over Nederland zeven bijeenkomsten georganiseerd. Doel was de verwachtingen van ouders van Passend Onderwijs in kaart te brengen. Een van deze bijeenkomsten is gehouden in samenwerking met het Ouderplatform Gooi en omstreken.

Verwachtingen ten aanzien van unita kunnen het beste worden uitgesproken bij de eigen school en het eigen schoolbestuur en/of bij de Ondersteuningsplanraad van het samenwerkingsverband (opr@swvunita.nl).