Locatie: ’t Spant te Bussum
Tijd: van 13.00 tot 20.30 uur

Uitgenodigd zijn de directeuren/bestuurders van de scholen in de regio;
de wethouders (Onderwijs en Jeugdzorg); beleidsambtenaren; jeugdconsulenten; medewerkers zorginstellingen die te maken hebben met kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar.

Ook de intern begeleiders en trajectbegeleiders zijn uitgenodigd

Vandaag gaan we elkaar beter leren kennen en elkaars praktijk beter leren kennen. Daar is dialoog voor nodig. Deze dag voeren we die dialoog en ontdekken samen wat we kunnen doen om onze ambitie nog beter waar te maken.

Het programma ziet er globaal als volgt uit:

Johan Vroegindeweij, directeur van Unita, opent de dag en neemt ons mee in de visie en missie van Unita. Hij illustreert dit aan de hand van de gesprekken die zijn gevoerd met verschillende professionals binnen Unita.

Onze dagvoorzitter Ferd van den Eerenbeemt neemt het over. Hij interviewt enkele collega’s over geslaagde praktijkvoorbeelden en wat dit van hen vraagt.

Maar het gaat nog niet altijd optimaal:

 • We hebben soms beelden over de manier waarop dingen gaan en beelden over elkaar. Die staan ons wel eens in de weg om ons werk optimaal te kunnen doen.  Aan deze beelden besteden we aandacht.
 • Daaruit leiden we een aantal stellingen af over zaken die ons tegenzitten en die we beter willen aanpakken

Dan is het tijd voor pauze.

Na de pauze gaan we zelf aan de slag met de zogenaamde Brainpower:

 • Een Brainpower verwijst naar een werkvorm die bedoeld is om onze denkkracht maximaal te benutten. Met deze aanpak leveren we snelle resultaten op die we aan elkaar presenteren op een inspirerende manier. De opbrengst wordt waar mogelijk verwerkt naar hoe kunnen Unita en de netwerkorganisaties beter samenwerken.
 • Onderwerpen waar we op in gaan zijn onder andere:
  • Groepsarrangementen met verantwoording achteraf
  • De school is niet alleen vindplaats, maar ook werkplek
  • Begrijp het kind in zijn hele sociale context
  • Versterken van de kwaliteit op basisscholen
  • Onderwijs in de zorg?
  • De samenwerking tussen alle partijen kan nog sterker
  • 1 Gezin – 1 Plan
  • Mijn rol als (school) directeur bij de drie transities

Dan komen we bij de afronding van de dag tijdens een heerlijke maaltijd. Het diner maakt dus onderdeel uit van het programma.

 • We hebben meer zicht gekregen op wat er al goed gaat binnen Unita
 • En welke zaken nog om extra aandacht vragen in onze samenwerking
 • We hebben nagedacht en plannen gemaakt over hoe het beter kan
 • Deze ideeën nemen we de komende maanden mee in het nieuwe ondersteuningsplan 2018-2022.

Daarmee zullen we dagelijks merken dat we steeds beter voor elk kind een passende plek vinden.

Wij wensen u een hele prettige dag en veel succes!

 

De aanmeldtermijn is inmiddels verstreken, voor meer informatie of voor het doorgeven van een wijziging betreffende uw aanmelding kunt u contact opnemen: ankie.van.der.wal@swvunita.nl