Kinderen met een verblijfsstatus kunnen onderwijs volgen in een gespecialiseerde setting, Centrale Opvang Basisonderwijs COBO in Hilversum en Huizen door Stip, in Bussum bij ITS De Globe (twee klassen van Proceon), AT-scholen en Schakelklas Weesp (ASKO), maar dit kan ook op een reguliere basisschool. Samenwerkingsverband Unita komt pas in beeld als de leerling een extra zorgbehoefte heeft, die de basisondersteuning overstijgt.

COBO
AT Scholen