Qinas en Unita zijn op zoek naar een controller die per 1 augustus 2018 voor beide samenwerkingsverbanden werkzaamheden zal gaan verrichten (0,3 fte). Bij Qinas (VO) en Unita (PO) zijn 24 vo-scholen, 4 vso-scholen, meer dan 100 basisscholen, 5 SBO-scholen en 5 SO-scholen aangesloten die voor het merendeel in de regio Gooi & Vechtstreek zijn gevestigd.

Voor deze vacature zijn we op zoek naar een bedrijfskundig en economisch deskundige die verantwoordelijk is voor het besturen van de financiële, bedrijfs- en beheersmatige processen binnen beide samenwerkingsverbanden, onder meer door het opstellen en navolgen van een planning & controlcyclus. Hij/zij geeft de directeur-bestuurder van Qinas en de directeur van Unita gevraagd en ongevraagd advies.

Voor de juiste invulling van deze vacature zoeken we een kandidaat die voldoet aan de volgende opleidings- en ervaringseisen:

  • academisch denk- en werkniveau (WO-opleiding bedrijfskunde of economie, bij voorkeur aangevuld met postdoctoraal controlling (RC))
  • ruime kennis van en ervaring met wetgeving, fiscale aspecten en onderwijsregulering
  • ruime ervaring in soortgelijke functieservaring in het werkveld onderwijs financiën

Daarnaast beschikt de kandidaat over de volgende competenties:

  • analytisch vermogen
  • overtuigingskracht
  • flexibiliteit
  • Pro-activiteit
  • zelfstandigheid
  • communicatieve vaardigheden

Voor aanvullende informatie over de vacature kan contact worden opgenomen met dhr. Ten Brink: 035-526 94 81 of dhr. Vroegindeweij: 035- 800 10 11.
Graag zien we uw sollicitatie uiterlijk maandag 18 juni tegemoet. U kunt deze versturen naar info@qinas.nl.

Qinas en Unita zijn gehuisvest in het Regiokantoor, Burgemeester de Bordesstraat te Bussum.