De winnaar uit de vorige nieuwsbrief blijkt bij toeval een lid te zijn van de VOPR. Zijn naam is Jans Jurjens en in onderstaand stukje vertelt hij iets over zichzelf en zijn relatie tot Unita.

Jans JurjensAnnie MG Schmidtschool (AMGS)

“Mijn naam is Jans Jurjens. Het is nu aan mij om iets over mezelf te vertellen. Ik ben 49 jaar jong en gelukkig getrouwd. Samen met mijn vrouw heb ik twee zonen in de leeftijd van zeven en vijf jaar. In het dagelijks leven ben ik werkzaam bij een bank. Sinds twee jaar ben ik lid van de medezeggenschapsraad (MR) op de Annie M.G. Schmidtschool. Naast mijn rol in de MR ben ik betrokken geraakt bij de VOPR van Unita. De VOPR is betrokken bij beleidszaken en -plannen en meer op de achtergrond actief. Het leek mij prettig om Unita ook van deze kant te leren kennen en zo mijn steentje bij te dragen aan de inrichting en werkwijze van Unita en passend onderwijs.”
“Over ruim een jaar is de Wet passend onderwijs van kracht. Welke gevolgen dat precies heeft voor de scholen waarop mijn kinderen zitten, is nog niet bekend. Om samen met mijn vrouw op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen heb ik mij ingeschreven voor de nieuwsbrief. Die is handig als informatiebron over wat de nieuwe wet voor ons in petto heeft. Dat biedt ook gemak en tijdwinst, je hoeft niet verschillende websites af te struinen om op de hoogte te blijven, want je ontvangt de nieuwsbrief direct in je mailbox.”

“Sinds twee jaar ben ik lid van de medezeggenschapsraad (MR) op de Annie M.G. Schmidtschool. Lid zijn van een MR is interessant omdat je het dagelijks functioneren van de school van dichtbij meemaakt. Het schoolbestuur overlegt met de MR voordat er belangrijke beslissingen worden genomen op het gebied van verbeteringen in het onderwijs, visie en toekomstplannen en de manier waarop de school ouders wil betrekken bij het onderwijs en activiteiten. De MR gaat ook leerlingen, ouders en leerkrachten aan. Hierin zit wat mij betreft ook de kracht van de MR: meedenken, initiatieven nemen en mee beslissen in het belang van iedereen.”