Hoe ziet u de veranderingen vanuit uw rol als bestuurder ZML en/of als bestuurder in het Bestuurlijk Platform?
“Wat mij betreft gaat de besluitvorming soms te traag omdat het proces soms teveel van bovenaf wordt beïnvloed. Van mij mag er nog meer gekeken worden waar op de werkvloer vraag naar is. Wat goed gaat kun je zo laten. De uitdaging is om als bestuurders samen een oplossing te bedenken voor de thuiszitters in de regio. Thuiszitters zijn leerplichtige kinderen die om verschillende redenen niet naar school gaan. Als bestuurders elkaar goed in de ogen kijken ben ik ervan overtuigd dat wij samen een plek voor deze kinderen vinden.
De afhankelijkheid van de school wordt groter omdat het budget niet rechtstreeks naar de school gaat. Dat maakt de rol als bestuurder van het speciaal onderwijs zwaarder. Om ervoor te zorgen dat de financiële verdeelsleutel binnen de regio goed blijft is het belangrijk om aan de bestuurstafel aanwezig te zijn.”

Hoe is het contact met de andere scholen in de regio?
“Onze school is een open school met veel contacten in het onderwijs en met instellingen. Onze leerlingen komen vaak vanuit het reguliere onderwijs en daarom hebben wij veel contacten met andere scholen. Een goede overdracht van een leerling is heel belangrijk en vraagt om een goede samenwerking tussen scholen.”