Unita (en Passend Onderwijs) is geen partner in onderwijs aan vluchtelingenkinderen, maar heeft slechts een informatieverstrekkende en doorverwijzende rol.

Bij de onderstaande instellingen kunnen schoolbesturen en directeuren/ IB-ers terecht voor informatie:

AZC Crailo
contact Gemeente Huizen 035-528191
OC Trompendaal Hilversum 035-6215250

 

ITS de Globe te Bussum
(Proceon)
contact via locatieleider Hans Koster 035-8200987

 

Passend Onderwijs

 

PO-Raad

 

Rijksoverheid

 

LOWAN
ondersteunt de scholen die het Eerste Opvangonderwijs aan nieuwkomers verzorgen