De werkwijze is gebaseerd op handelingsgericht werken. Veel scholen zijn bezig met de implementatie en borging. De planmatige werkwijze beschrijft stap voor stap hoe een leerkracht, intern begeleider en trajectbegeleider in het traject tewerk gaan.
Het groeidocument is daarbij zeer belangrijk. Vanaf augustus 2014 wordt gewerkt met een online digitaal groeidocument. Met toestemming van de ouders/verzorgers wordt dit aangevraagd bij het loket (loket@swvunita.nl)

Door de routebeschrijving te volgen wordt de aanvraag voor een Multidisciplinair Overleg correct ingediend.

 

In de volgende documenten wordt informatie gegeven over de Werkwijze Multidisciplinair Overleg op school:
3. Groeidocument leeg
(dit voorbeeld is niet voor gebruik in Unita; in Unita wordt de digitale online versie gebruikt voor een aanvraag MDO)