De ZorgOnderwijscombinatie (ZOC) richt zich op kinderen die in aanmerking komen voor behandeling bij de Specialistische Daghulp (SDH) en vier jaar of ouders zijn. Het gaat hierbij om kinderen die om uiteenlopende redenen (nog) niet in staat zijn om door te stromen naar een ‘gewone’ kleutergroep, maar wel de onderwijsgerechtigde leeftijd hebben.

Klik hier voor de informatie brochure: