Bij Passend Onderwijs krijgen de scholen voor primair en voortgezet onderwijs vanaf augustus 2014 ‘zorgplicht’.
Dit betekent dat iedere school verplicht is een kind een zo goed mogelijke plek in het onderwijs aan te bieden. Dat kan op de school zijn waar de ouders hun kind willen inschrijven, of op een andere school als die beter kan voldoen aan de onderwijsbehoeften van de leerling, of op een school voor Speciaal (Basis) Onderwijs of op een ‘tussenvorm’.
Scholen werken daarom samen binnen hun eigen bestuur, en ook in regionale samenwerkingsverbanden. De schoolbesturen in het samenwerkingsverband moeten zorgen voor een dekkend netwerk van reguliere en speciale voorzieningen. Daardoor is het mogelijk dat een kind zo dicht mogelijk bij huis Passend Onderwijs krijgt.