In juni 2018 stuurde het NIP – sectie jeugd – een brief naar de Vaste Commissie Onderwijs (Tweede Kamer). Deze Commissie hield een Rondetafelgesprek over Passend Onderwijs. In de brief doet het NIP enkele aanbevelingen, waaronder: Ondersteun scholen, leerkrachten, ouders en leerlingen met de expertise van schoolpsychologen. En versterk de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp. Het NIP verwijst daarbij naar de MDO-werkwijze van Unita als een succesvol voorbeeld.

De samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp is een zeer relevant onderwerp. Belangrijk is te zorgen voor een samenhang in het geheel van stelsels en de juiste expertise op de juiste plek te betrekken.

Het NIP constateert dat de verschillen tussen regio’s soms groot zijn. Waarom zijn sommige regio’s erg positief en ervaart men op andere plekken een veelheid aan bureaucratie en werkdruk? Samenwerkingsverbanden en schoolbesturen die vanuit een duidelijke visie bestuurd en gestuurd worden, lijken de meeste energie op de werkvloer te geven.

Het NIP constateert dat de verschillen tussen regio’s soms groot zijn. Waarom zijn sommige regio’s erg positief en ervaart men op andere plekken een veelheid aan bureaucratie en werkdruk? Samenwerkingsverbanden en schoolbesturen die vanuit een duidelijke visie bestuurd en gestuurd worden, lijken de meeste energie op de werkvloer te geven.
Een van de goede voorbeelden betreft het organiseren van een MDO (MultiDisciplinair Overleg) waarbij onderwijs èn jeugdzorg zijn betrokken. Op die manier komt externe kennis de school in, bij de leerkracht in de groep. In de brief beveelt het NIP aan even de tijd te nemen om de filmimpressie te bekijken van de ervaringen van de Lorentzschool met deze manier van werken.