Voorschoolse voorzieningen en passend onderwijs

Steeds vaker worden kinderen jonger dan 4 jaar (vanaf 3 1/2 jaar) aangemeld bij Unita, omdat de voorschoolse voorziening gesignaleerd heeft dat het betreffende kind niet zomaar kan doorstromen naar een reguliere basisschool. Kinderen vallen echter soms toch nog tussen wal en schip. De voorschoolse voorziening geeft bij ouders aan dat het kind onderwijsbehoeften heeft…