Steeds vaker worden kinderen jonger dan 4 jaar (vanaf 3 1/2 jaar) aangemeld bij Unita, omdat de voorschoolse voorziening gesignaleerd heeft dat het betreffende kind niet zomaar kan doorstromen naar een reguliere basisschool. Kinderen vallen echter soms toch nog tussen wal en schip. De voorschoolse voorziening geeft bij ouders aan dat het kind onderwijsbehoeften heeft die meer vragen van een reguliere basisschool. Ouders willen graag dat hun kind gewoon start op de basisschool om de hoek en melden het kind aan of gaan daar in gesprek. Deze basisschool hoort dat het kind onderwijsbehoeften heeft die zij niet kunnen bieden en geeft aan dat het kind niet kan starten op school. Het kind komt thuis te zitten, omdat er door de voorschoolse voorziening, de basisschool waar het kind is aangemeld en door ouders geen actie wordt ondernomen richting het samenwerkingsverband. Pas wanneer een leerling 5 jaar wordt, komt er bij leerplicht een melding dat de leerling nergens staat ingeschreven. Een jaar onderwijs is zo verloren gegaan, voor een kind dat dit juist zo hard nodig heeft.

Om er voor te zorgen dat er geen enkele leerling meer thuis komt te zitten tot zijn/haar 5e jaar, wil Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Unita de voorschoolse voorzieningen en reguliere scholen informeren en waar nodig scholen.
Op 12 februari 2020 organiseert SWV Unita voor alle voorschoolse voorzieningen een bijeenkomst. We geven uitleg over kinderen met bijzondere onderwijsbehoeften en hoe je kunt signaleren of een kind mogelijk meer ondersteuning in het onderwijs nodig heeft om succesvol te kunnen zijn. We vertellen over onze werkwijze en kunnen ervaringen uitwisselen. Een uitnodiging volgt.

Deze informatieve bijeenkomst wordt georganiseerd in samenwerking met Jeugd en Gezin Gooi en Vechtstreek en Sociaal Plein Hilversum.

Aan alle voorschoolse voorzieningen:

  • Bel ons wanneer je twijfel hebt over een kind, samen kunnen we ervoor zorgen dat het kind op een passende onderwijsplek terecht komt.
  • Meld een kind aan via een groeidocument. Vanaf 3 1/2 jaar kan dit al (zie hiervoor onze website). Als je vragen hebt over hoe je dit doet, bel ons (035-8001011).
  • Neem (met toestemming van de ouders) contact op met de basisschool waar het kind is aangemeld, om het kind over te dragen.
  • Volg een kind waarover je twijfelt. Gaat het kind echt naar school?
  • Vraag ons om uitleg te komen geven op een vergadering of studiemoment (we doen het graag).

Aan alle basisscholen:

  • Wanneer een ouder zich meldt met een kind en je twijfelt of jouw school een passende onderwijsplek kan bieden, bel ons (035-8001011), zodat wij kunnen meedenken en in actie kunnen komen.

Vanaf welke leeftijd geldt de zorgplicht?
Een kind kan vanaf 4 jaar naar school. Vanaf 3 jaar kunnen ouders/verzorgers hun kind (schriftelijk) aanmelden op een school.
Als het kind extra ondersteuning nodig heeft, geven ze dit bij de aanmelding aan. De zorgplicht gaat dan direct in, ook al is het kind bij aanmelding jonger dan 4 jaar. De school moet vervolgens de aanvraag in behandeling nemen en een passende plek bieden. Soms worden kinderen aangemeld voordat zij 3 jaar zijn. In dat geval spreken we van een vooraanmelding en gaat de zorgplicht nog niet in.